...
Obec Němčany

Společnost EG.D bude provádět v pátek 31.5. a v pondělí 3.6. 2024 odečty všech elektroměrů. Kdo má elektroměr nepřístupný, může zanechat stav na viditelném místě.

Historie obce

Píše se rok 1497. Toho roku Petr, hrabě od Svatého Jiří a z Pezinku věnoval své manželce Žofii z Valdštejna hrad a město Slavkov s přilehlými obcemi - včetně Němčan.

V 16. století v obci sídlili tzv. novokřtěnci, v roce 1570 zde  zemřel jejich básník  Kryštof Hueter,  řečený Schiffmann. V době třicetileté  války byla ves určitou dobu pustá.  Další  století až do roku 1848 jsou  poznamenána těžkou robotou  na  slavkovském panství Kouniců.  Od  roku 1850 má obec vlastní  samosprávu. Obec velmi utrpěla  prusko-rakouskou válkou  a  epidemiemi v roce 1866.   Při vstupu do 20. století měla obec  vlastní cihelnu, sodovkárnu, lázně  a  pár let před tím také vodní mlýn. Během I. svět. války padlo 32 občanů. Z války se vrátilo  7 ruských  legionářů a 1 italský. 

Po vzniku Čs. republiky byla obec elektrifikována. Během II. svět. války zahynul v koncentračním táboře Mauthausen němčanský rodák MVDr. Josef Knésl, první vysokoškolák z naší obce.(pozn. V roce 1999 bylo tomuto rodákovi uděleno čestné občanství obce Němčany - in memorian). V 60. letech pak byla v obci vybudována kanalizace a od roku 1995 je obec plně plynofikovaná.

 

vznik obce