...
Obec Němčany

Společnost EG.D bude provádět v pátek 31.5. a v pondělí 3.6. 2024 odečty všech elektroměrů. Kdo má elektroměr nepřístupný, může zanechat stav na viditelném místě.

Současnost

Možná se Vám to také stalo. Odkud, že to pocházíte, z Němčic? To znám. Nepřekvapí Vás to, protože Němčic jsou možná dvě  desítky v České republice. Němčany v pravém slova smyslu jediné. 

kostel

Obec Němčany leží 3 km severovýchodně od Slavkova u Brna.  Katastr obce má rozlohu 699 ha. Našimi sousedy jsou  na jihozápadě Slavkov u Brna, na severu Kroužek a Čechyně,  na východě Dražovice, Letonice, a Křižanovice a na jihu  Hodějice. Katastrální území naší obce patří ke Karpatské  geologické soustavě. Má z části rovinatý charakter, v části  katastru pak vlnitý až pahorkovitý. Abychom Vám alespoň  krátce přiblížili naši obec, vítáme Vás na našich stránkách,  které Vás seznámí s naší historií i současností. A kdyby Vás  přece jen něco na naší obci či jejím okolí zaujalo, jste u nás srdečně vítáni! 

 

Za nadějné do budoucna lze považovat,  že se změny v obci udály relativně klidně, bez vyhroceného napětí, emocí, které provázejí dějinné znaky a často zakládají nové problémy. 

pout

  • V březnu roku 1990 byla rada MNV doplněna o čtyři zástupce Čs. strany lidové. V listopadu 1990 se volilo do patnáctičlenného obecního zastupitelstva. Starostou byl zvolen Stanislav Bandouch, který se v únoru 1992 vzdal funkce a novým starostou se stal jeho zástupce pan Jan Šimoník (1992-1994).
  • V dalších volbách v roce 1994 byla zvolena starostkou obce Eva Jachymiáková (nar.1961)a jejím zástupcem Pavel Matyáš, kteří působili rovněž dvě volební období. 
  • V nových volbách do zastupitelstev obcí byla na další volební období 2002 - 2006 zvolena paní Eva Jachymiáková a jejím zástupcem byl zvolen Martin Krátký.
  • V roce 2006 v dalších volbách byl zvolen starostou obce Martin Krátký a místostarostkou Zdeňka Bezrouková, kteří ve funkci působí dodnes.

V obci velmi dobře působí tělovýchovná jednota a v poslední době zejména fotbalový oddíl. Dodnes v obci působí Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecké sdružení. Ostatní svazy a sdružení byly zrušeny.  Naopak vznikl nový svazek - Klub přátel historie obce Němčany, který velmi dobře spolupracuje s obecním úřadem. Klub nezapomíná na žádná významná výročí, oslavy, kulturu, tradice apod. V poslední době Klub vyvíjí velkou aktivitu na zbudování obecní muzea, které by uchovalo všechna svědectví o naší obci.

hody

 V obci najdete obchod s potravinami  - prodejna Hruška, můžete navštívit  pohostinství, které nabízí pohoštění všeho druhu,  možnost pořádání malých rodinných oslav, setkání  spolužáků, akce pro děti aj. Obecní úřad velmi podporuje rozvoj podnikání a služeb v obci. Byly pronajaty místnosti na radnici k provozování služeb kadeřnictví, kosmetiky, masáží a pedikúry. V obci působí i řada drobných podnikatelů v oboru krejčovství, kožešnictví, malířství, natěračství a autoklempířství.

V obci se nachází mateřská i základní škola, letní otevřená sportoviště, knihovna, kulturní dům aj. Obec má vodovod ve správě VaK Vyškov a.s., kanalizaci napojenou na ČOV v Hodějicích spravovanou Dobrovolným svazkem obcí LIgary jehož je členem a je kompletně plynofikována. Prostřednictvím provozovatele je poskytováno připojení k internetu, či digitální televizní vysílání, šířené pomocí optického kabelu.