...
Obec Němčany

Nařízení obce

Nařízení obce č. 1/2012
kterým se vydává tržní řád

 

 


Zastupitelstvo obce Němčany se na svém zasedání dne 29.06.2012 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

 


Čl. 1

Zakázané formy( druhy) prodeje zboží a poskytovaných služeb

(1)       Na celém území obce Němčany je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.

(2)       Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.

(3)       Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

 

 

Čl. 2

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1)       Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech :

  • Na parkovišti před OÚ na základě povolení OÚ

 

 

Čl. 3

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1)       Kapacita tržního místa je stanovena na dvě prodejní místa, tato však nesmí přesáhnout vyznačený prostor.


(2)       Tržní místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz, mezi prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

 


Čl. 4

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1)     Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je od 08:00 do 18:00 hodin.

 

Čl. 5

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:

a)      zabezpečovat čistotu prodejních míst,

b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená.

 

 

Čl. 6

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

a) dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje.

 

 

Čl. 7

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej v pojízdné prodejně, na ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky.

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

(1)   Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

(2)     Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 4. července 2012.

 

 

 

 

 

 

 

……………………                                                                …………………………Zdeňka Bezrouková                                                           Martin Krátký

místostarostka                                                                  starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         4. 6 2012

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8
2
9
10 11
1
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30