...
Obec Němčany

OZV 7-2008 o regulaci pohybu psů

OBEC Němčany

 

Obecně závazná vyhláška

obce Němčany

č. 7/2008

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Němčany

 

Zastupitelstvo obce Němčany se na svém zasedání dne 11. prosince 2008 usnesením č.8/8 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

1.Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:

a)na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo na vodítku a s náhubkem

b)na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů

2.Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

3.Pro účely této veřejné vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství graficky znázorněná v katastrální mapě v příloze č.1.

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

………………….                                                                                ………………

Zdeňka Bezrouková                                                                         Martin Krátký

místostarostka                                                                              starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Příloha č. 1

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8
2
9
10 11
1
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30